ทุนเรียนต่อประเทศจีน ให้ทุน ป.ตรี-เอก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง แจ้งว่า กรมการศึกษามณฑลยูนนาน เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หรือ หลักสูตรฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในมณฑลยูนนานที่เข้าร่วมโครงการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552

ขั้นตอนการสมัครต่าง ๆ โดยสังเขปคือ
1. นักศึกษาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมใบสมัครขอรับทุนไปยังมหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยในมณฑลยูนนานที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 2 แห่งโดยตรง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552
2. มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจะแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ภายในเดือนกรกฎาคม 2552 และจะจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาโดยตรงภายในเดือนกันยายน 2552
3. สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ www.thaiembassy.org/kunming

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาของกรมการศึกษามณฑลยูนนาน
ต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมใบสมัครขอรับทุนไปยังมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยมณฑลยูนนานโดยตรง ภายในวันที่ 30เมษายน 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ