ทุนเรียนต่อประเทศจีน ให้ทุน ป.ตรี-เอก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง แจ้งว่า กรมการศึกษามณฑลยูนนาน...