ทุนเรียนต่อประเทศสวีเดน ระดับป.ตรี-โท โดยรัฐบาลสวีเดน

รัฐบาลสวีเดน ร่วมมือกับ Swedish Institute มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้แก่นักศึกษาไทยจำนวนทั้งหมด 60 ทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ

ผู้ที่จะขอรับทุนต้องผ่านการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสวีเดนก่อน โดยต้องมีหนังสือตอบรับเข้าศึกษายื่นประกอบการขอทุนนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ดังนี้
– มีสัญชาติไทย และไม่เคยอยู่ในสวีเดนเกิน 2 ปี
– ไม่เคยรับทุนจากรัฐบาลสวีเดนมาก่อน
– จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย สำหรับทุนปริญญาตรี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาโท

ผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น สามารถสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในสวีเดนผ่านทางเว็บไซต์? www.universityadmissions.se จากนั้นเมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียน ก็ใช้ใบจอบรับเป็นหลักฐานประกอบการสมัครทุนนี้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประมาณ 36,000 บาทต่อเดือน โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2012 เป็นต้นไป

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 มีนาคม 2555 โดยสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.studyinsweden.se
ผู้สมัครควรเริ่มดำเนินการสมัครกับทางมหาวิทยาลัยในสวีเดนตั้งแต่วันนี้ เพื่อขอหนังสือบตอบรับไว้ก่อน

ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 16 เมษายน 2555

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ? www.studyinsweden.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ