ทุนเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในประเทศตุรกี พร้อมเงินเดือน 27,000 บาท

กลับมาพบกับข่าวทุนการศึกษาจากต่างประเทศ ที่น่าสนใจกันอีกครั้ง...