ทุนเรียนต่อสหราชอาณาจักรครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ University of Hull

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ...