ทุนเรียนต่อเนื่องปริญญาโท-เอก โดยรัฐบาลญี่ปุ่น

International Program of?? FRONTIER BIOTECHNOLOGY? A five-year program for master?s and doctor?s degrees for Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship Students

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนต่อเนื่องโครงการ 5 ปี ในระดับปริญญาโท-เอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์ เพื่อจะใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจาก เทคโนโลยีชีวภาพ

โปรแกรมนี้ ได้รวม 2 หลักสูตรเข้าไว้ด้วยกัน โดยต้องการที่จะให้เข้ารับการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัย? ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อภาคสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม


คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึง 1 เมษายน 2010
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 ธันวาคม 2009

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
International Students Section
Academic Affairs Division
Graduate School of Engineering
Osaka University
2-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871
E-mail: iso-staff@eng.osaka-u.ac.jp
Fax: +81-6-6879-7229

ที่มา http://www.mls.eng.osaka-u.ac.jp/FB_inter_prog/FB_inter_prog.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ