ทุนเรียนต่อ ป.โท – เอก ที่ Izmir University of Economics แดนไก่งวงประเทศตุรกี

สำหรับทุนการศึกษาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดรับรองว่าถูกใจเพื่อนๆ...