ทุนเรียนต่อ ป.โท – เอก ที่ University of London แห่งสหราชอาณาจักร

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...