ทุนโครงการปริญญาเอก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการปริญญาเอก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552 (ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น)

เพื่อเป็นการกระจายโอกาส ให้กับผู้สนใจได้สมัครสอบคัดเลือกอย่างทั่วถึง จึงขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552

สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ที่
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังกล่าว
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.arda.or.th/pdf/0705521.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ