ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับป.ตรี-โท-เอก

งานบริการการศึกษาคณะวิทย์ประกาศทุนการศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระดับตรี-โท-เอกปีการศึกษา 2552 (ฉบับแก้ไข30ตค.52)

รับจำนวน 5 ทุน (วิทย์-มจธ.) สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และเคมี

รับสมัครวันที่ 2-20 พย. 52 ที่งานบริการการศึกษาคณะวิทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=FTTnRfq2su.pdf

ที่มา http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=200904001126

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ