ทุน ก.พ. เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ในรัสเซีย

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)? ในระดับปริญญาโท เอก จำนวน 3 ทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

***หน่วยที่ 1? วิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1. Physics
– Nuclear Physics
– Geophysics
2. Mathematics
3. Statistics
4. Metallurgical Engineering
5. Material Science
6. Geology
7. Remote Sensing and GIS
8. Petroleum Engineering
9. Petroleum Science
10. Petroleum Geology
11. Petroleum Geophysics
(หมายรวมถึงสาขาวิชาที่มีคำว่า ?Applied? อยู่ด้วย)
ระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน

***หน่วยที่ 2 ไปศึกษาสาขาวิชา Russian Studies
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน

*** หน่วยที่ 3 ไปศึกษาสาขาวิชา Music
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน

สถาบันที่กำหนดให้ไปศึกษา
1. Moscow State University
2. Saint-Petersburg State University

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://scholarship.ocsc.go.th/RUssia.aspx

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ