ทุน คปก. ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครนักศึกษา รับทุน คปก. เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการวิจัยเรื่องล้อยางตัน 2 ชั้น ที่ทนการวิบัติจากความร้อนในเนื้อยาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สำหรับผู้จบปริญญาตรี :
ได้รับเกียรตินิยม และ/หรือ อยู่ใน 10% แรกของชั้นในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

– สำหรับผู้จบปริญญาโท :
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวาสาร

ทุนการศึกษา

สำหรับผู้จบปริญญาตรี จะได้รับทุนต่างๆ ดังนี้
– เงินเดือน เดือนละ 9000-11000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การศึกษาวิจัย และ
การเสนอผลงานวิจัย ในต่างประเทศ 500,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 400,000 บาท

สำหรับผู้จบปริญญาโท จะได้รับทุนต่างๆ ดังนี้
– เงินเดือน เดือนละ 11000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การศึกษาวิจัย และ
การเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 375,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 240,000 บาท

จำนวนทุน: 1 ทุน

สนใจ ติดต่อ และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 089-736-6250
E-mail: dechwac@me.psu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์: http://www.eng.psu.ac.th/enghome/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ