ทุน คปก. มอบทุนปริญญาโท-เอก ต่างประเทศ

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

(เป็นทุนที่มีเงินเดือน ค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 5 ปีได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาเพิ่มเติม)

สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบปริญญาตรี (ปีสุดท้าย) หรือจบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกสาขา

ยกเว้น คณิตศาสตร์,physic เข้าเรียนต่อ โท-เอก หลักสูตรเวชศาสตร์เขตร้อน สาขาย่อย โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร ทำวิจัยทางด้านชีวเคมี molecular biology

ต้องจบปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2

ติดต่อได้ที่

รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร

ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-354-6100 ต่อ 1582, 1584, 2081


เว็บไซต์: http://www.tm.mahidol.ac.th/eng/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ