ทุน ป.เอก วิศวกรรมวัสดุ ณ.ต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษา รับทุน คปก. เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สำหรับผู้จบปริญญาตรี :
ได้รับเกียรตินิยม และ/หรือ อยู่ใน 10% แรกของชั้นในสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือ วิศวกรรมโลหการ

– สำหรับผู้จบปริญญาโท :
ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุหรือวิศวกรรมโลหการ และต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ทุนการศึกษา

สำหรับผู้จบปริญญาตรี จะได้รับทุนต่างๆ ดังนี้
– เงินเดือน เดือนละ 9000-11000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การศึกษาวิจัย และการเสนอผลงานวิจัย ในต่างประเทศ 500,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 400,000 บาท

สำหรับผู้จบปริญญาโท จะได้รับทุนต่างๆ ดังนี้
– เงินเดือน เดือนละ 11000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การศึกษาวิจัย และการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 375,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 240,000 บาท

จำนวนทุน: 1 ทุน

สนใจ ติดต่อ และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112
โทรศัพท์: 081-328-4368
E-mail: jessada.w@psu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์: http://www.eng.psu.ac.th/enghome/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ