ทุน Asian Graduate Student Fellowships 2010

สถาบัน วิจัยเอเชียของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกชิงทุนสนับสนุนการวิจัย

Asian Graduate Student Fellowships โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การเดินทางมาค้นคว้า ยังห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ หรือสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษายังประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ผู้สมัครจะต้องศึกษาอยู่ในสาขามานุษยวิทยาและสังคมวิทยาว่าด้วยเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารโครงร่างงานวิจัย โดยระบุความคืบหน้าของการวิจัย ผลประโยชน์ต่องานวิจัยจากทุนการศึกษาที่ได้รับ ประเภทของข้อมูลที่ต้องการสืบค้น ตลอดจนแนวทางการค้นคว้าระหว่างที่ได้รับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ari.nus.edu.sg/article_view.asp?id=273

เปิดรับสมัครขอทุนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552

ที่มา http://www.igotgrants.com/2009/10/15/ทุนศึกษาต่อปริญญาโทวิศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ