ทุน Japan-IMF ด้านเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่

ทางสถาบันการศึกษานานาชาติมีความยินดีประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุน The Japan-IMF Scholarship Program สำหรับการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก International Monetary Fund (IMF) เพื่อสนับสนุนชาวเอเชียที่สนใจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค หรือวิชาอื่นที่ใกล้เคียง ณ มหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องสามารถศึกษาจบระดับปริญญาเอกภายในอายุ 33 ปี
2. อายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
3. เคยผ่านการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. สนใจปฏิบัติงานยัง IMF หรือในหน่วยงานราชการ
5. มีผลการเรียนดีเยี่ยม GPA อย่างต่ำ 3.30
6. มีผลการสอบ GRE อย่างน้อย? 600 คะแนน
วิธีการสมัคร
ผู้ขอรับทุนต้องสมัครล่วงหน้า 1 ปี ก่อนปีที่ต้องการเข้าศึกษา

โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
2. Personal statement ไม่เกิน 250 คำ (ไม่เกิน 1 หน้า) บรรยายเกี่ยวกับความสนใจในการทำงานในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF และเป้าหมายในการทำงาน การศึกษาระดับก่อนหน้านี้ พร้อมหัวข้อการวิจัยในอนาคต และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับภูมิหลังของผู้สมัคร
3. ใบแสดงผลการเรียนระดับมหาวิทยาลัย หากผู้สมัครกำลังศึกษาระดับปริญญาโท ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับล่าสุด
4. ใบแสดงผลคะแนน GRE และ TOEFL ฉบับจริง หรือ photocopy ผู้สมัครสามารถใช้ Code number 8401 สำหรับการสอบ TOEFLหรือ GRE เพื่อรายงานผลคะแนนโดยตรงแก่ IIE) สำหรับผู้สมัครที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยใน U.S.A. หรือ U.K. ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEFL
5. สำเนาใบสมัครของผู้สมัครเพื่อส่งไปยังมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ เอกสารการสมัครทั้งหมดต้องส่งมาทางไปรษณีย์เท่านั้นไม่รับเอกสารทางอีเมล์หรือโทรสาร

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 ธันวาคม 2008
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.imf.org/external/np/ins/english/scholar.htm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Japan-IMF Scholarship Program for Asia IMF
Regional Office for Asia and the Pacific 21 Floor
Fukoku-Seamier Building 2-2-2 Uchisaiwai-cho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
E-mail: japanimfscholarship@iie.org.or
หรือ scholarship@iief.or.id

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ