น้องๆม.ปลาย ฟังข่าวดี!! โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ขยายจำนวนรับเป็น 2 เท่าแล้ว!!

น้องๆหลายคนน่าจะรู้จักโครงการทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน...