ประกาศรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

อีกหนึ่งโครงการมาจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าพระจอมเกล้าธนบุรีจ้า ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันกับ ScholarShip.in.th นะครับ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าพระจอมเกล้าธนบุรี  ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 นี้

 

โดยโครงการนี้จะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ครับผม

 

10471_20121018p1

 

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
– ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
– สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

โดยเอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้เลยจ้า (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

 

นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้นะครับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินการรับสมัคร
เกณฑ์ต่างๆ
เข้าสู่ระบบการสมัครเข้าเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ