พระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุน ระดับ ป. โท-เอก

รับสมัครนักศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโท, โท-เอก, เอกด้าน Gene Technology and Molecular biology

Research Topics on gene regulation

1. Study the effects of carbon sources on growth and expressionOf metabolic genes in Saccharomyces cerevisiae (ผลของแหล่งอาหารต่อการแสดงออกของยีนในยีสต์)
2. Identification new roles for transcription factors in Yeast via Chip-chip technology (ศึกษาหน้าที่ของตัวควบคุมพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี Chip-Chip)

3. Natural compounds for antifungal drug development (สารมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์และรา)

ทุนวิจัยเรียนปริญญาเอกในประเทศ (ทุนให้ค่าเล่าเรียน ทุนวิจัย ค่าตอบแทนเป็นเวลา 4 ปี และงานหลังเรียนจบ ทุน สกอ.)

สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีเกียรตินิยม (GPA 3.25 ขึ้นไป) หรือนักศึกษาปริญญาโทที่มีผลงานตีพิมพ์ ประชุม

Contact information
Dr. Nitnipa Soontorngun (ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล)
School of Bioresources and Technology,
Biochemical division (5th floor, Room BT-547),
King Mongkut?s University of Technology Thonburi,
83, Moo 8, Tha Kham, Bang Khun Tean, Bangkok 10150
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 02-470-7764
Fax: 02-452-3479
เว็บไซต์: http://www2.kmutt.ac.th/index.aspx

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ