ภาควิชา ICT ของ SIIT ให้ทุนการศึกษาป.โท และป.เอก ปี 2553

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร(SIIT) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและวิศวะกรรมชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน และได้รับปริญญาบัตรจาก ม. ธรรมศาสตร์ (SIIT) เมื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ SIIT Scholarship ปริญญาเอก (หรือโทควบเอก สำหรับนักศึกษาที่จบ ป ตรี ด้วยผลการเรียนดีเยี่ยม)? ภาควิชา IT และ ภาควิชา Computer Science ที่ SIIT โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1/2010 (มิถุนายน 2553)? (และรับนักศึกษาที่มีทุนเรียนเองจากแหล่งทุนส่วนตัวหรือทุนอื่นๆได้ทั้งสิ้น 30 คน)
กลุ่มของผู้มีสิทธิสมัคร
– สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าเรียนปริญญาเอก
– หรือนักศึกษาจบ ป.ตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สามารถสมัครเข้ารับทุนเรียนปริญญาโทควบเอก ได้เลย


คุณสมบัติด้านการศึกษา
– จบการศึกษาสาขา ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที หรือ สาขาใกล้เคียง หรือหากจบไม่ตรงสาขา ต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับไอทีและคอมพิวเตอร์มากกว่า 3 ปี
– เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 สำหรับ ป.ตรี เพื่อสมัครรับทุนเรียนปริญญาโทควบเอก
– เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.25 สำหรับ ป.โท เพื่อสมัครรับทุนเรียนปริญญาเอก (หรือมีผลงานวิจัย)
– มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาใดก็ได้
– เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
– หากเคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติด้านภาษา
– ภาษาอังกฤษดีมาก
– หากมี ผลการสอบต่อไปนี้แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– TOEFL >= 530 marks (or 175 marks for computerized test) หรือ? IELTS >= 6.0 หรือ? TU-GET >= 550 (ถ้ามีผลแล้ว ให้แนบ สำเนาเอกสาร ผลการสอบภาษาอังกฤษ มาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย)
– หากยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสมัครได้แต่ต้องมีผลภาษาอังกฤษก่อนวันเปิดเรียน หรือ หากเรียนไปแล้ว 1 ปี แต่ยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ จะหมดสภาพนักศึกษา

การเรียน
เป็นนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Student) โดยเป็นการเรียน แบบทำวิทยานิพนธ์ ด้าน
– Medical Image Processing (รศ ดร บุญญฤทธิ์)
– Computer Network (รศ ดร คมวุฒิ)
– ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)

ทุนการศึกษา (ทุน SIIT Scholarship)
– เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันใดๆหลังสำเร็จการศึกษา
– ทุนรวมค่าลงทะเบียนทุกอย่าง (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมอีกแล้ว) ทุกเทอม ตลอด 3 ปี (ป.เอก) – ขอขยายเวลาได้ 1 ปี

การสมัคร
หากสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน กรุณา download แบบฟอร์มมากรอกรายละเอียด (โดย download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่
http://www.siit.tu.ac.th/program/post_general.html#download) พร้อมทั้งรายละเอียดประวัติการศึกษา แล้วส่งมาทางอีเมล์ที่? bunyarit@siit.tu.ac.th

พร้อมกันนั้นให้ส่งเป็นกระดาษ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

รศ ดร บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ (สมัครทุน SIIT)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์
ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทุมธานี
12000

เริ่มส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน ไม่มีสอบข้อเขียน (และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาเข้ารับทุนตามจำนวนที่ต้องการ) (จดหมาย recommendation letter ค่อยนำมาส่งในวันสัมภาษณ์ก็ได้ (หากกรรมการนัดสัมภาษณ์)) – ปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการวันที่ 31 มีนาคม 2553

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 5013505 ต่อ 2002 คุณเอิง
เลขาภาควิชา IT กรุณาโทรมาสอบถามหากส่งข้อมูลมาแล้วแต่ไม่มีการติดต่อกลับ

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร ตรวจสอบได้ที่
http://www.siit.tu.ac.th/program/postgrad.html

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านงานวิจัยสามารถดูได้จาก
http://www.siit.tu.ac.th/bunyarit

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ