ม.กีย์เซ่น มอบทุนป.เอก ทางด้านวัฒนธรรม

ศูนย์ การศึกษานานาชาติทางด้านวัฒนธรรมศึกษาของมหาวิทยาลัยกีย์เซ่น (Giessen University?s International Graduate Centre for the Study of Culture-GCSC) ประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ทางด้านวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เป็นเวลา 3 ปี

ทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนี โดยผู้ได้รับทุนจะได้มีโอกาสศึกษาท่ามกลางบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบ มอบให้กับผู้สนใจจำนวน 9 ทุน ผู้รับทุนไม่จำเป็นต้องอยู่ในแวดวงการศึกษาเพียงอย่างเดียว โดยการเข้ารับทุนครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2009

สำหรับสิทธิพิเศษที่ผู้ได้รับทุนคือ
ค่าใช้จ่ายประจำเดือนประมาณ 1,000 เหรียญยูโร ในช่วง 1 ปีแรก และอาจจะได้สิทธิ์ขยายเป็นเวลา 2 ปีได้

ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน อยู่ภายใต้การดูแลของ GCSC

ซึ่งรวมถึงกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาวิจัยของ GCSC โดยผู้ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียน นักศึกษาปริญญาเอกกับทางมหาวิทยาลัย Justus Liebig University โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านเอกสาร ประมาณ 200 เหรียญยูโร ต่อ 1 เทอม นอกจากนี้ ผู้ได้รับทุนจะมีโอกาสได้พักในที่พักใกล้กับ GCSC อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
– นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมหรือสังคม วิทยาศาสตร์
– สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และเยอรมันได้

โดยสิ่งที่คณะกรรมการจะนำมาประกอบการพิจารณาคือ
เรื่องผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมกับบทเรียงความที่แสดงถึงเจตจำนงในการเข้ารับทุนการศึกษา พร้อมกันนี้ เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกรอบแรก ก็จะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็นเวลา 30 นาที

สำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: http://gcsc.uni-giessen.de/application

หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถอีเมล์ไปสอบถามได้ที่
Email: gcsc-application@uni-giessen.de

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 1 มีนาคม 2009

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ