ม.ชินวัตร มอบทุน ป.โท-เอก

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 นี้ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้เป็นค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร

รายละเอียดทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

1. ทุนการศึกษา 100 % ของค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตรสำหรับข้าราชการ และพนักงานเอกชน ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ในระดับปริญญาตรี และมีผมสอบ TOEFL 530 โดยการเรียนรายวิชา รวมกับวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

2. ทุนการศึกษา 75 % ของค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตรสำหรับข้าราชการ และพนักงานเอกชน ที่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เลือกเรียน โดยการเรียนรายวิชารวมกับวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

3. ทุนการศึกษา 50 % ของค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตรสำหรับข้าราชการ และพนักงานเอกชน ที่มีวุฒการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดจำนวน

สำหรับภาคการศึกษาที่1 ส่งใบสมัครได้ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
โทรศัพท์: 02-949-2229 (คุณจตุรงค์)
02-949-2413 (คุณภัทรภร)
02-949-2568 (คุณพรภัสสรา)
เว็บไซต์: http://www.shinawatra.ac.th/index1.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ