ม.ทิลบอร์ก มอบทุนป.เอก การตลาด

ภาควิชาสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยทิลบอร์ก แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ใช้ระยะเวลาการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี ปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2009

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนที่มอบให้
การศึกษาระดับปริญญาเอก แห่งมหาวิทยาลัยทิลบอร์ก ของประเทศเนเธอร์แลนด์มีชื่อเสียงอย่างมากในยุโรป เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ สหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจำนวน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 1 ปี เป็นการฝึกงาน ระดับปริญญาโท (M.Phil) และอีก 3 ปี เป็นโปรแกรมระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะเป็นการทำวิทยานิพนธ์

เอกสารประกอบการสมัคร
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tilburguniversity.nl/
2. จดหมายแสดงความตั้งใจในการขอรับทุน
3. จดหมายอ้างอิงประวัติการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. ตัวอย่างงานเขียน (งานวิจัยระดับปริญญาตรี)
5. ใบระเบียนผลการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก
6. คะแนน IELTS หรือ TOEFL อย่างใดอย่างหนึ่ง

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกสมาชิกของอียู จะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน จำนวน 7,812 ยูโร แต่จะต้องจ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามกฎหมาย จำนวน 2,460 ยุโร ช่วงระหว่างที่เข้ารับการศึกษา M.Phil นักศึกษาต้องรับผิดชอบในเรื่องรายได้ของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษาต่างชาติจะมีทุนการศึกษาให้ได้เลือกหลายทุนทั้งแบบเต็มจำนวน คือ 800 ยูโร หรือทุนบางส่วน คือ 400 ยูโรต่อเดือน

และสำหรับนักศึกษาที่ผ่านเข้าไปเรียนในระดับปริญญาเอกทุกคนจะได้รับเงินเดือน ประมาณ 2,400 ยูโรต่อเดือน ซึ่งอัตราเงินเดือนในส่วนนี้สามารถที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,100 ยูโรได้ ในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษา

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 1 เมษายน 2009
สำหรับผู้สนใจสมัคร สามารถส่งใบสมัครไปได้ที่
Tilburg University
A.Harraken
P.O. Box 90153
5000 LE Tilburg
Netherlands
E-mail: a.habraken@uvt.nl
เว็บไซต์: http://www.tilburguniversity.nl/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ