ม.ลีดส์ มอบทุน ป.เอก สถาปัตย์ตะวันออก

มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Evolutionary Service-Oriented Architecture ในรูปแบบทุนเต็มจำนวนในส่วนของค่าเล่าเรียน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2008

จุดประสงค์ของการมอบทุนมีดังนี้
– พัฒนาการ รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก เพื่อการจัดหาวิธีการเรียนรู้ และการรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความสามารถของงานด้านสถาปัตยกรรม
– เพื่อที่จะเชื่อมโยงรูปแบบความสัมพันธ์ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นข้อกำหนดใหม่ ๆ ในอนาคต อาทิ เรื่องของคุณภาพงาน เป็นต้น
– เพื่อร่วมกันประเมินผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างศึกษา เพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ คำนวณ และผลของการลอกเลียนแบบ

คุณสมบัติของผู้รับทุน
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนนี้ จะต้องเรียนจบวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์? วิศวกรรมโปรแกรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าของทุน
ค่าเล่าเรียน? 12,490 ปอนด์ต่อเทอม รวมค่าใช้จ่ายประจำเดือนอีก 6,000 ปอนด์ต่อเทอม

ทางมหาวิทยาลัย จะพยายามให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ 18,000 ปอนด์

นอกจากนี้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว ยังอาจจะมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครไปได้ที่
Dr.Duncan Russell
Senior Research Fellow
Distributed Systems & Services group
School of Computing
University of Leeds
LS2 9JT
Tel: +44 (0) 113 3431707
E-mail: [email protected]

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 31 ธันวาคม 2008

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ