มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงประเภทเรียนดี 2558

 

สำหรับโครงการรับตรงดีๆ ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันได้กับ ScholarShip.in.th นะครับ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศเปิดรับโครงการรับตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะถึงนี้เลยนะครับ

 

สำหรับโครงการนี้ก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557 นี้ครับผม

 

preview_html_7c75cadb

 

โดยผู้สมัครไม่ต้องอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์เลยนะครับ

 

แต่ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หากมีชื่อได้เข้าสอบ ต้องส่งเอกสารการสมัครไปที่คณะฯ ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ครับผม

 

เอกสารในการสมัคร
– ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
– สำเนาระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– สำเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
– Personal Statement of Motivation (max. one A4 sheet)
(Why do you want to attend SoA+D and what do you hope to accomplish from your education?)

 

2314

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ปฏิทินการรับสมัคร
เกณฑ์การรับสมัคร
เข้าสู่ระบบรับสมัคร

 

แต่ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ขอให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดูปฏิทินและเกณฑ์การรับสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ