มหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนป.โท

James Cook University ประเทศออสเตรเลีย เปิดให้ทุน Research Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ที่สนใจจะเรียนต่อยังประเทศออสเตรเลีย ในระดับปริญญาโท-เอก หรือหลักสูตรวิจัย โดยทุนในปีการศึกษา 2553 แบ่งเป็นดังนี้

1. ทุน The International Postgraduate Research Scholarship (IPRS) เป็นทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าประกันสุขภาพ

2. ทุน JCU Postgraduate Research Scholarship (JPRS) เป็นทุนค่าสนับสนุนค่าครองชีพระหว่างศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.jcu.edu.au/office/grs/scholarships/index.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ