มหิดล มอบทุน สาขาวิชาเภสัชเคมี ป.เอก

ต้องการรับนักศึกษาที่ประสงค์จะรับทุนกาญจนาภิเษก(คปก.) ป.เอก สาขาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 คน โดยนักศึกษาจะทำวิจัยทางด้าน drug design, synthesis และ computer-aided drug design

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน กาญจนาภิเษก (คปก.)
1. ผลการเรียนระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ อันดับ 2 และอยู่ใน 10% แรก ของชั้น
2. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปและจะต้องมีผลงานตีพิมพ์
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีประสบการณ์วิจัย และผลงานวิจัยตีพิมพ์ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสัญชาติไทยและสามารถทำงานวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่รับทุน (3-5 ปี)
5. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ทุน คปก. จะได้รับ
1. ค่าเล่าเรียน 5 ปี
2. เงินเดือนนักศึกษา 10,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี
3. เงินส่วนไปทำวิจัยที่ต่างประเทศ
4. เงินทุนวิจัย

ผู้สนใจรับทุนสามารถติดต่อมาที่
Email: pyjuw@mahidol.ac.th
ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
รศ.ดร.จิรภรณ์ อังวิทยาธร
โทรศัพท์: 02-644-8678 ถึง 91 ต่อ 5408

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ