มอบ 10 ทุนต่างประเทศ โดย ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ...