มาดูกันว่าในช่วงอายุของคุณนั้น ถ้าได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะมีรายได้ต่อหัวคนละประมาณเท่าไหร่กัน!?

 ...