มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี หรือ TOPIK Test กันดีกว่า…

วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ขอเอาใจเพื่อนๆ ที่อยากไปเรียนต่อกันที่เกาหลีกันสักหน่อยนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องราวของการทดสอบด้านภาษาอกาหลีนั่นเอง ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันเลย

การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี หรือ TOPIK Test เป็นการสอบเพื่อวัดพื้นฐาน หรือความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้สอบ เพื่อใช้ในการยื่นสมัครเรียน หรือทำงานที่เกาหลีใต้ หรือ สำหรับผู้ที่ เรียนภาษาเกาหลี และต้องการรู้ระดับภาษาของตนเอง

ซึ่งการสอบของ TOPIK Test นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเกทของการสอบครับ…

 

Seoul-South Korea

 

1. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทั่วไป (The Standard TOPIK)

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกาหลีและการศึกษาต่อเป็นต้น หรือที่ในหมู่นักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีเรียกกันว่าการสอบ “กึบ” นั่นเอง

 

ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเข้าสอบตามระดับชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถของตนโดยจะมีการเปิดให้สมัครสอบ 3 ช่วงชั้นด้วยกัน คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในลำดับต่อไป ระดับการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก และในแต่ละระดับ แบ่งออกเป็นอีก 2 ระดับย่อย รวมแล้วมีทั้งหมด 6 ระดับ

 

1

 

โครงสร้างข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน

2

 

เกณฑ์ในการวัดผล

– ระดับที่ 1, 3 และ 5 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 40 คะแนน
– ระดับที่ 2, 4 และ 6 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 70 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 50 คะแนน

 

Hostelling-International-Korea2

 

2. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ (The Business TOPIK)

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานประกอบการเกาหลี ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศเกาหลี

 

การสอบ TOPIK ประเภทนี้ไม่มีการให้เกรดว่ามีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับใด หรือการประเมินผลว่าสอบตกหรือสอบผ่านใดๆ ทั้งสิ้น มีเพียงแต่การตรวจให้คะแนน และให้ผู้สอบนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครงานเท่านั้น โดยคะแนนเต็มของการสอบ TOPIK ประเภทนี้ คือ 400 คะแนน

 

โครงสร้างข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน รวมเป็น 400 คะแนน

3

 

การจัดสอบ TOPIK ในประเทศไทย
– มีการจัดสอบปีละ 1 ครั้ง
– ช่วงรับสมัคร ประมาณ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี
– ช่วงสอบ ประมาณ เดือนกันยายน ของทุกปี

สำหรับสถานที่รับสมัครและ สนามสอบ ในประเทศไทย มีสนามสอบ 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ ปัตตานีเท่านั้นครับ

 

กรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)
29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530
โทรศัพท์ 02-543-6981

 

ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี
โทรศัพท์ 073-331-304

 

หลักฐานในการสมัคร
– รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นรูปสแกน รูปกล้องดิจิตอล )
– ค่าสมัครสอบ จำนวน 400 บาท

 

korea-scholarship

 

ทีนี้เพื่อนๆ ก็รู้รายละเอียดโดยคร่าวๆ เกี่ยวกับการสอบชนิดนี้กันแล้วนะครับ ที่เหลือก็แค่เตรียมความรู้กัน แล้วไปสู่สนามสอบกันเลยจ้า…

Source: Educatepark

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ