อย่าหยุดพัฒนา…พบกับ 10 ทักษะการทำงานที่จำเป็นต้องมีในอนาคตปี 2020!!

สำหรับเรื่องราวต่อไปที่ทาง ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ ในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะการทำงาน ที่เราควรมีเพื่อที่จะสามารถใชีชีวิตในโลกอนาคตได้อย่างสบายจ้า ว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรเรามาชมกันเลย

ในทุกๆ วันนี้โลกในอนาคตนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวไกลมากๆ เลยล่ะ ซึ่งแทบจะทำให้คนในยุคเราแทบจะตามกันไม่ทันเลยทีเดียว และในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ

วันนี้ทางเราเลยได้รวบรวมเอา 10 ทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่เพื่อนๆ ทุกๆ คนควรมีกันในปี 2020 ที่กำลังจะถึงนี้ครับ รับรองว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากแน่นอน

 

1

 

1.Sense Making (การสร้างความเข้าใจเชิงลึก)

เราต้องสามารถสร้างความเข้าใจความหมายเชิงลึกได้ หรือเข้าใจลักษณะพิเศษของงานแต่ละอย่างได้เป็นอย่างดี

 

2.Social Intelligence (ความฉลาดในการเข้าสังคม)

เราจำเป็นต้องมีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ รู้จักการกระตุ้นและเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

 

3.Novel And Adaptive Thinking (ความคิดแปลกใหม่และความคิดประยุกต์)

ควรที่จะมีทักษะทางด้านความคิด แก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ให้พลิกแพลงต่างจากแบบเดิมๆ ที่เคยเจอมาได้

 

2

 

4.Cross Cultural Competency (ความสามารถในการรับมือกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย)

โลกเปิดกว้างมากขึ้น วัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกเข้าหากันได้ง่ายขึ้น เราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานตามรูปแบบวัฒนธรรมต่างๆ ได้

 

5.Computational Thinking (ความคิดเชิงประมวลผล)

เราจะต้องสามารถสรุปข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมหาศาล มาเป็นข้อมูลที่สั้นๆ เข้าใจง่ายได้ และจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานของข้อมูลนั้นๆ ด้วย

 

6.New Media Literacy (ความเข้าใจสื่อยุคใหม่)

สื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น จะต้องมีทักษะในการประเมินเนื้อหาของสื่อ และรู้จักใช้สื่อใหม่ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารกับผู้อื่น

 

3

 

7.Transdisciplinary (ความสามารถหลากด้าน)

คนเราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ควรจะมีทักษะการทำงานอย่างอื่นติดตัวไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อนำมาใช้ประยุกต์กับการทำงานในอนาคต

 

8.Design Mindset (ความสามารถในการออกแบบงาน)

จำเป็นต้องมีความสามารถในการทำหน้าที่ตามมอบหมายได้สำเร็จ และพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุตามที่ต้องการ

 

9.Cognitive Load Management (ความสามารถในการบริหารการรับรู้)

ทักษะการกรองข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เราจะต้องแยกแยะข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้ได้ และเลือกนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

10.Virtual Collaboration (ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น)

คนเราจะต้องรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมบ้าง รู้จักการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันนำเสนอวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

Source: BrandBuffet

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ