มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาผลการเรียนดี ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา รับทุนรายปีกว่า 90 ทุนเลยจ้า

สวัสดีครับ กลับมาพบกับข่าวทุนการศึกษาอีกแล้ว วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ได้นำข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษาของแถบประเทศเราเองนี่แหละครับ มาฝากเพื่อน ๆ กัน รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้มีว่ายังไง มาชมกันเลยดีกว่า

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษา จนจบการศึกษาในระดับนั้น ๆ เลยจ้า

ทุนการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา จะมอบให้ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 40 ทุน และทุนระดับอุดมศึกษาจะมอบให้เป็นรายปี ปีละ 25,000 บาท จำนวน 50 ทุนด้วยกันจ้า ช่วยเหลือค่าเทอมได้เยอะเลยทีเดียว

 

 

Cap-and-Diploma-on-Sprial-Notebook

 

 

ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
 – ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.)
    – เกษตรกรรม
    – อุตสาหกรรม
    – เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    – คหกรรมและอุตสาหกรรมการโรงแรม
    – พาณิชยกรรม
    
 – ระดับอุดมศึกษา
    – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    – อุตสาหกรรมการเกษตร
    – เทคโนโลยีการเกษตร
    – เทคโนโลยีสารสนเทศ
    – คหกรรมศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ
    – โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
    – สาธารณสุขศาสตร์
    – ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    – จิตวิทยา
    – วิศวกรรมศาสตร์
    – พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    – บริหารธุรกิจ
    – วิทยาการจัดการ

 

2372

 

โดยผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับทุนการศึกษานี้ได้เลยตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นี้เท่านั้นนะครับ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อผู้มอบทุนได้ที่ เวปไซต์หลัก  หรือติดต่อได้โดยตรงที่ คณะ ภาควิชา หรือกิงกิจการนักศึกษา ที่ผู้สนใจกำลังศึกษาอยู่เลยจ้า

 

แล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อน ๆ กับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดทได้ทุก ๆ วันเลยนะครับ ที่ ScholarShip.in.th เท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ