มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนเรียนต่อป.โท-ป.เอก ในต่างแดน ออกค่าใช้จ่ายให้หมดทุกอย่าง

วันนี้มีทุนการศึกษาดีๆจากหน่วยงานของไทย ซึ่งทาง ScholarShip.in.th ขอรับรองว่าเป็นทุนเต็มจำนวนที่ใจป้ำมากๆเลยล่ะครับ ใครที่อยากเรียนต่อต่างแดนโดยไม่ต้องจ่ายสักบาท ลองมาติดตามกันครับ

มูลนิธิเอมสตาร์ ประกาศมอบทุนการศึกษา AIM STAR SCHOLARSHIPS รุ่นที่ 4 ประจำปี 2556 เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท และต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ

โดยสาขาที่เปิดรับสมัครทุนจะเป็นสาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน โดยมูลนิธิเอมสตาร์จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

 

aim-star-scholarship

 

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนจะได้รับ คือ
– ค่าเล่าเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด
– ค่าที่พัก และค่าอาหาร
– ค่าเดินทาง
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา กำหนดไว้ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานเหมาะสมต่อการขอรับทุนในสาขาที่สมัคร
2. มีคุณสมบัติส่วนตัวโดดเด่น
3. มีสุขภาพแข็งแรง อุปนิสัยดี มีความซื่อสัตย์
4. หลังจากได้รับทุน ต้องทำการสมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยตนเอง และผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน
5. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ

 

aim-star-scholarship2

 

เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการสมัคร
– ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้จากที่นี่
– บทความ “จินตนาการของข้าพเจ้าต่ออนาคต” และ “บทเรียนที่ข้าพเจ้าได้รับจากอดีต” เขียนในกระดาษ A4 บทความละ 2 หน้า
– ผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
– ผลการสอบต่างๆ เช่น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE เป็นต้น

ส่งเอกสารได้ทางอีเมล์ที่ scholarship@aimstarnetwork.com หรือทางไปรษณีย์ ที่มูลนิธิเอมสตาร์ เลขที่ 1191 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เพราะฉะนั้นอย่าพลาดทุนดีๆแบบนี้กันนะครับ มีเวลาเตรียมตัวพอสมควรเลย ^^

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ