ม.เทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับ สมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยมีทุนการศึกษา (ไม่ ผูกพันการ ใช้ทุนคืน) ในสายวิชา Construction Engineering and Management เพื่อเข้าศึกษาในเทอมที่ 3 ปีการศึกษา 2552 เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2552 ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.sut.ac.th/ces/admission/Graduate/workplan52.html เป็นต้นไป


ผู้ สมัครต้องมีคุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา M.Eng. in Civil Engineering มีผลการเรียนดี หรือ B.Eng. in Civil Engineering มีผลการเรียนดีมาก (เกียรตินิยม)
– สามารถเข้าศึกษาหลักสูตร โท-เอก รับจาก ตรี หลักสูตร 5 ปี
– หากมีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร โทร 044-22-4172 vacharapoom@sut.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://eng.sut.ac.th/ce/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ