รัฐบาลนิวซีแลนด์ ประกาศให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก

รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ในโครงการทุนวิจัยนานาชาติ หรือ New Zealand International Doctoral Research Scholarships ให้แก่นักศึกษาชาวไทยจำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้รับทุน
– ต้องเป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์
-? ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ โดยต้องมีจดหมายตอบรับมายืนยันด้วย
-? ได้รับเกรดเฉลี่ย A หรือเทียบเท่า? ในวิชาที่เรียนอยู่
-? มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
1.IELTS คะแนนรวมอย่างต่ำ 6.5 โดยไม่มีหัวข้อใดได้ต่ำกว่า 6.0
2.TOEFL ได้คะแนนอย่างต่ำ 575 รวมทั้ง 4.5 ในการทดสอบการเขียนอังกฤษ
3.ได้คะแนนอย่างต่ำ 233 สำหรับ Computer based TOEFL และคะแนน Essay Writing อย่างต่ำ 4.5
4.เกรด B สำหรับ Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) และเกรด C สำหรับ Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
-? ฟรีค่าเล่าเรียน 3 ปีสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบเต็มจำนวน
-? ได้รับเงินค่าครองชีพปีละ 18,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (เดือนละ 1,500 เหรียญนิวซีแลนด์)
-? ค่าดูแลสุขภาพสูงสุดปีละ 600 เหรียญนิวซีแลนด์
– ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา ( 800 เหรียญนิวซีแลนด์)
-? ค่าเดินทางตลอด? 3 ปี 2,000 เหรียญนิวซีแลนด์? เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางไปเรียนหรือวิจัยนอกสถานที่
-? ค่าที่พักอาศัยงวดเดียว 500 เหรียญนิวซีแลนด์ มอบเฉพาะนักศึกษาซึ่งเดินทางจากต่างประเทศมาศึกษาในโครงการ NZIDRS โดยเฉพาะ? ขณะที่นักศึกษาที่พักอยู่ในนิวซีแลนด์อยู่แล้วไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้

สำหรับผู้สนใจที่จะสมัครรับทุน
สามารถส่งใบสมัครถึงการศึกษานิวซีแลนด์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม? 2011? โดยส่งใบสมัคร 6 ใบพร้อมหลักฐานประกอบ 6 ชุดไปยัง
Scholarships Manager
Education New Zealand Trust
6th Floor, 138 The Terrace
Wellington
New Zealand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 14
87 ถนนวิทยุ ลุมพินี? กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2254-2530 โทรสาร? 0-2253-9045
E-mail: nzembbkk@loxinfo.co.th
Website : www.nzembassy.com/home.cfm?c=21

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ