รัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

เนื่องด้วยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีนโยบายในการให้ ทุนเพื่อ...