รัฐบาลประเทศรัสเซีย มอบทุนเรียนต่อในทุก ๆ ระดับ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

สวัสดีจ้า เพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เรามาอัพเดทข่าวทุนการศึกษาจากต่างประเทศกันเช่นเคยนะครับ ข่าวทุนการศึกษานี้ก็มาจากประเทศรัสเซีย เรามาชมรายละเอียดทุนนี้กันเลย

รัฐบาลประเทศรัสเซีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนอบรม ประจำปี 2557 – 2558 โดยใช้ชื่อว่า Russian Government scholarships ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงกับทางสถานฑูตเลยครับ

ทุนการศึกษานี้จะมีจำนวนทั้งสิ้น 58 ทุนการศึกษาด้วยกัน โดยในระดับปริญญาตรีมี 11 ทุน ป.โท 27 ทุน แพทย์ศาสตร์ 4 ทุน ป.เอก 3 ทุน และทุนอบรม 11 ทุนจ้า

 

saint-petersburg-city-russia-view-1

 

ทั้งนี้ผู้สมัครที่ต้องการรับทุน ต้องต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียได้เป็นอย่างดี หากผู้สมัครไม่มีความรู้ภาษารัสเซีย ต้องไปเรียนปรับภาษาก่อนอีก 1 ปีเต็ม ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรจริงนะครับ

 

คุณสมบัติ
– มีผลการเรียน GPA มากกว่า 3.5 ในระดับการศึกษาล่าสุด
– ผู้สมัครในระดับ ป.ตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และในระดับอื่น ๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
– เป็นผู้มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์
– ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ HIV

 

ในส่วนของมูลค่าทุนการศึกษา ผู้รับทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จะได้รับเงินเดือน 800 บาทต่อเดือน ผู้รับทุนปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก จะได้รับเงินเดือน 1,800 บาทต่อเดือน ค่าที่พัก และค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

Red-Square-Moscow-Russia

 

วิธีการสมัครขอรับทุน
 – ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารเองได้ที่ สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ในช่วงเวลา 9.30 น.- 12.00 น. เดือนมีนาคม ในวันที่ 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 เท่านั้น

 
 – เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– ใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตรชั้นสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน
– สูติบัตร
– บัตรประชาชน
– พาสปอร์ต
– สำเนาทะเบียนบ้าน

 
 – สำเนาเอกสารที่จะส่งต้องได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล หรือ ศูนย์รับรอง เซ็นทรัลบางนา) และเอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษ และรัสเซีย อย่างละ 1 ฉบับ
– ใบสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลครบถ้วน ทั้งภาษาอังกฤษ และรัสเซีย โดยสามารถเลือกมหาวิทยาลัยสูงสุดได้ 6 แห่ง ตามรายชื่อนี้ รายชื่อ
– สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน
– ใบรับรองแพทย์ ที่รวมผลการตรวจเชื้อ HIV ด้วย และเมื่อได้ผลการตรวจแล้ว ต้องนำใบรับรองแพทย์ไปรับรองแพทย์ผู้ตรวจโรคยังแพทยสภา นนทบุรี และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรัสเซียด้วย
– สำเนาพาสปอร์ต (ต้องมีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดือนมีนาคม 2016 หรือมากกว่า)
– รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 8 ใบ

 

Russia-in-snow

 

ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองโดย กระทรวงต่างประเทศของประเทศไทย (Ministry of Foreign Affairs of Thailand) ด้วยนะครับ

 

ที่อยู่
Legalization Division, 3rd floor
Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Watthana Road, Bangkok 10210

 

Tel : 0-2575-1056-59   
Fax : 0-2575-1054

 

KaseyMitchell_Russia

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

 

แล้วมาพบกับข่าวทุนการศึกษาดี ๆ จากต่างประเทศกันใหม่ กับทาง ScholarShip.in.th เท่านั้นนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ