รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557

ทุนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดที่ทาง ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อน ๆ ในวันนี้นะครับ เป็นทุนจากดินแดนโอปป้า ประเทศเกาหลีใต้นี่เองครับ ใครสนใจทุนจากประเทศนี้อยู่ละก็ พลากันไม่ได้เลย

รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้ชื่อ 2014 Global Korea Scholarship (GKS) : Korean Government Scholarship Program for International Students for a Graduate Program ครับ

ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยครับ สมกับเป็นทุนจากรัฐบาลจริง ๆ มาดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเลยดีกว่าครับ

 

Hostelling-International-Korea

 

ลักษณะค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม
– ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่รับทุน
– ค่าเดินทางโดยสายการบิน ชั้นประหยัด
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 900,000 วอน หรือประมาณ 27,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายสำหรับทำวิจัย จำนวน 210,000 วอน หรือ 6,300 บาท ในสาขามนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ต่อภาคเรียน
– ค่าใช้จ่ายจำนวน 240,000 วอน หรือ 73,00 บาท ในสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกลศาสตร์ ต่อภาคเรียน
– ค่าตั้งตัวในเกาหลี จำนวน 200,000 วอน หรือ 6,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ 500,000 – 800,000 วอน หรือ 15,000 – 24,000 บาท
– ค่าประกันสุขภาพ 20,000 วอน ต่อเดือน หรือ 600 บาท
– ทุนพิเศษสำหรับผู้สอบวัดระดับทางภาษาเกาหลีผ่านระดับ 5 ถึง 6 จำนวน 100,000 วิน หรือราว ๆ 3,000 บาทต่อเดือน

 

korea-scholarship2

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร (แปลเป็นภาษาเกาหลีหรืออังกฤษเท่านั้น)
– ข้อมูลส่วนตัว (แนบเอกสาร 1)
– เอกสารแนะนำตัว (แนบเอกสาร 2)
– แผนการเรียน (แนบเอกสาร 3)
– จดหมายรับรอง (แนบเอกสาร 4)
– หนังสือสัญญารับทุน
– แบบประเมินสุขภาพ (แนบเอกสาร 6)
– ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี
– ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
– ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรระดับปริญญาโท
– ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาโท
– สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ถ้ามี
– สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS) ถ้ามี
– ผลงานต่าง ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ (ถ้ามี)
– รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี)
– สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานหลังจากได้รับการคัดเลือก
– เอกสารแสดงความเป็นพลเมืองไทยของผู้สมัครและบิดามารดา เช่น ใบเกิด หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

 

korea--APCEIU

 

สามารถสมัครทุนการศึกษาผ่านทาง ถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557(ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์) และ ทางหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐเกาหลีโดยตรง โดยวันสิ้นสุดการรับสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข

Tel: 02 6285 646 ต่อ 113 หรือ 02 247 7537 ต่อ 543 หรือ เวปไซต์1 และ เวปไซต์2

 

และดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่
GKS Graduate Program Guidelines(English-Korean) 2014
GKS-Graduate courses FAQ (ENGLISH-KOREAN) 2014
GKS Graduate courses University information(English) 2014
GKS-Graduate courses REGULATIONS

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ