รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุน Australian Leadership Awards Scholarship

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย AusAID เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ และมีเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สมัครเข้ารับทุน Australian Leadership Awards Scholarships

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก (ทุนปริญญาโท หรือทุนปริญญาเอก) ยังสถาบันในออสเตรเลียที่เข้่าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยเน้นสาขาด้านการพัฒนาเป็นอันดับแรก? คือ
– Disability
– Economic growth
– Education
– Environment
– Food security
– Gender
– Governance
– Health
– Human rights
– Infrastructure
– Regional stability
– Rural development
– Water and sanitation
ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่เป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
2. ไม่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในช่วง 2 ปีก่อนสมัครขอรับทุน
3. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ตรวจสอบเกณฑ์วัดระดับทักษะภาษาได้จากเว็บไซต์)
4. ผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเต็มเวลายังสถาบันในประเทศออสเตรเลีย

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ausaid.gov.au/scholar/ala.cfm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ