รัฐบาลอินเดียมอบทุนน.ศ.ไทย ประจำปี 2009

รัฐบาลประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย จำนวน 103 ทุน ประจำปีการศึกษา 2009 รัฐบาลอินเดียมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ผ่านสถานทูตอินเดียในประเทศไทย มากถึง 103 ทุน ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หลักสูตร General Cultural Scholarship Scheme (GCSS)-10 ทุน
เป็นหลักสูตรที่ทาง The Indian for Culture Relations of The Government of India (ICCR) มอบให้เด็กไทย จำนวน 10 ทุน วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป-ปริญญาเอก มีให้เลือกหลายหลักสูตรด้วยกัน ยกเว้นทางด้านแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ ในมหาวิทยาลัยอินเดีย

2.Indo-Thailand Cultural Exchange Programme (CEP)-4 ทุน
ทุนส่วนนี้ ทาง ICCR มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย จำนวน 4 ทุน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนที่ชื่อว่า Indo-Thailand Cultural Exchange Programme เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในหลาย ๆ สาขาด้วยกัน

3. Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC)-60 ทุน
ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1964 เป็นแบบโปรแกรม 2 ภาษา ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย ในปีนี้ทางรัฐบาลอินเดียมอบทุนให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยจำนวน 60 ทุน หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ในสถาบันที่ทางอินเดียจัดให้ ผู้ที่จะได้รับทุนส่วนนี้จะต้องถูกคัดเลือกจากหน่วยงานของราชการไทย

4. Technical Cooperation Scheme of Colombo Plan-10 ทุน
ทุนนี้เริ่มจากเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มอบให้เจ้าหน้าที่ไทย จำนวน 10 ทุน กับการเข้าฝึกอบรมระยะสั้นในสถาบันของอินเดีย

5. Hindi Scholarship-5 ทุน
สถาบันส่วนกลางภาษาฮินดี้ของรัฐบาลอินเดีย การบริการด้านการพัฒนามนุษย์ของเมืองอักรา? และรัฐบาลอินเดีย มอบทุนให้นักเรียนไทยที่ต้องการศึกษา ภาษาฮินดี้ ณ สถาบันส่วนกลางภาษาฮินดี้ เมืองอักรา จำนวน 5 ทุน

6. Scholarship for UG and PG Courses in Tradition System of Medicine-5 ทุน
ICCR มอบทุนให้กับนักเรียนไทย จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในหลักสูตร Traditional system of medicine ตัวอย่างเช่น Ayurveda, Unani,Siddha, และ Homeopathy

7. MGC Scholarship-10 ทุน
ICCR มอบให้ 10 ทุน จากความร่วมมือของ Mekong-Ganca Cooperation (MGC) ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์ของ Mekong-Ganca Cooperation (MGC) และศาสนาพุทธ ภาษาบาลี การเต้นรำ โบราณคดี และหัตถกรรม เป็นต้น

รายละเอียดการขอทุน
ผู้ที่จะทำการสมัครเพื่อขอทุนไปศึกษาต่อประเทศอินเดียต้องดำเนินการผ่านสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่

สุขุมวิท 23 (ซ.ประสานมิตร) เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-258-0300-5 ต่อ 139

วันปิดรับสมัคร
ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2009

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ