รัฐบาลฮังการี มอบทุนปริญญาตรี-โท-เอก

สถานเอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลฮังการีประกาศมอบทุนากรศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก? และทุนวิจัยแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งทุนฝึกอบรมสำหรับครูและนักวิจัยภาคฤดูร้อนทั้งสาขาศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ประชาชนจากประเทศที่มีชื่อในบัญชี สามารถขอทุนได้? ขณะที่ประชากรต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในฮังการีอย่างถาวรไม่สามารถขอทุนนี้ได้
หมายเหตุ? สำหรับทุนเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น นักศึกษาซึ่งเรียนภาษาฮังการีและศึกษาภาษาศาสตร์ฮังการีจะได้รับการพิจารณา ก่อน

1.ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน :
-? 30 ปี? สำหรับทุนระดับปริญญาตรี
-? 40 ปี? สำหรับทุนระดับหลังปริญญาตรี
-? 35 ปี? สำหรับทุนระดับปริญญาเอก
-? 45 ปี? สำหรับทุนระดับหลังปริญญาเอก

2.ไม่มีกำหนดอายุสำหรับผู้สมัครขอรับทุนเหล่านี้ :
-? ทุนวิจัย และ ติวเตอร์อาวุโส
-? ทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน

ผู้ขอรับทุนต้องยื่นใบสมัครไปยังสำนักงานทุนการศึกษาประเทศของตน ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดเส้นตายการรับสมัคร? สำนักงานเหล่านี้จะส่งต่อใบสมัครที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปยังสำนักงานทำการ ของ? HSB อีกขั้นหนึ่ง??? การสมัครโดยบุคคลจะไม่ถูกกันออกไป? เพียงแต่? HSB จะพิจารณาใบสมัครที่ส่งมาจากสำนักงานทุนแต่ละประเทศก่อน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับสำเนาใบสมัครได้ทางเว็บไซ ต์? www.scholarship.hu
สถานทูตฮังการี ประจำประเทศไทย
99 อาคารเพรสซิเดนท์ พาร์ค ชั้น 20? โอ๊ค ทาวเวอร์
สุขุมวิท ซอย 24 เขตคลองเตย
กรุงเทพ ฯ 10110
โทร. 0-2661-1150 , 0-2661-1155
โทรสาร? 0-2661-1153
E-mail:? mission.bgk@kum.hu
Website:? www.mfa.gov.hu/emb/bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ