รัฐบาลเกาหลีมอบทุนป.โท-เอก KDI School

รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทถึงเอก ณ KDI School of Public Policy and Management ดังนี้
1. ทุนปริญญาโท ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556
– MPP: Master of Public Policy in Financial Markets and Regulation,? Human Resource and Social Policy, International Relations and Political Economy, Public Finance and Local Administration, Real Estate and Public Policy, Trade and Industrial Policy
– MPP/ ED: (Master of Public Policy in Economic Development)
– MPP/ PM: (Master of Public Policy in Public Management)

2. ทุนปริญญาเอก ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
– Ph.D. in Public Policy

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุต่ำกว่า 40 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2553
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท
3. ไม่ถือสัญชาติเกาหลี
4. สุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
5. ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

ทุนที่ได้รับ
ค่าเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายเดือนละ 900,000 วอน ค่าทำวิจัย ค่าที่พัก ค่าอบรมภาษา ค่าเล่าเรียน ค่าตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ค่ารักษาพยาบาล และทุนพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถภาษาเกาหลี และอื่นๆ

กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน 2553
ผู้สนใจติดต่อที่ Admission Office
Tel: 822-3299-1281
Email: admissions@kdischool.ac.kr
www.niied.go.kr, www.gks.go.kr
Korean Government Scholarship Program
Tel: 822-3668-1448 (English)
822-3668-1358 (Korean)
Fax: 822-743-4992
www.kdischool.ac.kr

ที่มา : igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ