รัฐบาลเม็กซิโก มอบทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการ พัฒนาระหว่างประทศว่า รัฐบาลเม็กซิโกได้สนับสนุนทุนสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทย ภายใต้โครงการ Call for Application for Mexican Government Scholarship Programme for Foreigners 2011 เป็นทุนที่มีหลายระดับ อาิทิเช่น? ทุนหลักสูตรพิเศษ ทุนปริญญาโท ทุนปริญญาเอก ทุนหลักสูตรด้านการแพทย์ ทุนวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

The scholarships are granted for specialization, master?s, Ph.D., and medical
specialization courses as well as for postgraduate-level research, postdoctoral stays, postgraduate mobility programs, artistic creation residences, high-level conferences, residences for Mexicanist researchers, residences for media collaborators, and special chairs for visiting professors.

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sre.gob.mx/becas/docs/2_Call_for_Scholarships_2011.pdf

รายละเอียดการรับสมัครและหลักสูตรต่าง ๆสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ http://becas.sre.gob.mx/ โดยกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ