รัฐบาลโมร๊อกโก มอบทุนระดับอุดมศึกษา ให้กับนักศึกษาชาวไทย ปีการศึกษา 2556 – 2557

สวัสดีครับ วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ก็ได้นำข่าวทุนการศึกษา จากประเทศ โมร๊อกโก มาฝากเพื่อน ๆ กันครับ อาจจะดูแปลกตาไปหน่อย แต่มาดูรายละเอียดไปพร้อม ๆ กันเลยดีกว่านะครับ

รัฐบาลโมร๊อกโก มอบทุนการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาไหนก็ได้ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 ที่จะถึงนี้ครับ โดยผู้สมัครต้องมีความรู้ทางด้านภาษา พอสมควรเลยล่ะครับสำหรับทุนนี้

ทุนการศึกษานี้ มีจำนวนทั้งหมด 15 ทุนด้วยกัน โดยหลักสูตรส่วนใหญ่ จะเป็นภาษาฝรั่งเศสครับ โดยถ้าผู้สมัครที่ไม่สามารถ ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ดีพอ จะต้องเข้าเรียนภาษา 1 ปี ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อม

 

morocco_1280_vwrru93rz

 

ทุนนี้เป็นทุนจากรัฐบาลโมร๊อกโก โดยตรงเลยครับ ระดับทุนรัฐบาลแล้ว ต้องเป็นทุนเต็มจำนวนแน่นอนครับ

 

เงื่อนไขในการสมัคร
 – สัญชาติไทย
 – ผู้สมัครต้องทำการสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
 – ผู้สมัครต้องมีความรู้ในภาษาฝรั่งเศส และภาษาอาหรับ ดีเยี่ยม

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครขอรับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือ และส่งเอกสารหลักฐานไปยังสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงเลยครับ

 

Morocco tourism destinations

 

หลักฐานการสมัคร
 – ใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก Amci หรือ Enssup หรือ Men
 – สำเนาใบแสดงผลการเรียนและใบประกาศณียบัตร ที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากทางสถานศึกษา
 – ถ้าเป็นสถาบันเอกชน ให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 – ใบรับรองความประพฤติ ที่ได้รับรองจากสถาบันการศึกษา
 – สำเนาสูติบัตร
 – สำเนาพาสปอร์ต
 – รูปถ่ายสีขนาดเดียวกับในพาสปอร์ต จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุลจริง พร้อมทั้งระบุสัญชาติ เป็นภาษาอังกฤษ หลังรูปทุกใบ
 – ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง
 – สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถาบันการศึกษา และสำเนาวิทยานิพนธ์
 – ผู้สมัครในระดับปริญญาเอก ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ เอกสารเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 

ทั้งนี้ เอกสารทุกอย่างต้องมี 2 ชุด คือเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด และภาษาอาหรับ 1 ชุด ครับ

 

483703_10151844109267589_1792461745_n

 

โดยสามารถส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2556 ที่จะถึงนี้เท่านั้น

 

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเวปไซต์หลักของรัฐบาลโมรีอกโก ได้ที่
 – Moroccan’ Agency for International Cooperation
 – Ministry of Higher Education, Scientific Research and Executive Training
 – Ministry of National Education

และ สถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย

 

แล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อน ๆ กับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดทรวดเร็ว ได้ทุก ๆ วันที่ ScholarShip.in.th เท่านั้นนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ