รัฐบาลไต้หวันมอบ 12 ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท-เอก

รัฐบาลไต้หวันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยจำนวน 12 ทุน ในระดับปริญญาเอก-โท-ตรี

ประเภทของทุน
1. ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 25,000 เหรียญไต้หวัน
2. ระดับปริญญาโท-เอก ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 30,000 เหรียญไต้หวัน

ระยะเวลาของแต่ละทุน
การมอบทุนแต่ละประเภท มีระยะเวลาดังต่อไปนี้
1.ปริญญาตรี สูงสุด 4 ปี
2.ปริญญาโท สูงสุด 2 ปี
3.ปริญญาเอก สูงสุด 3 ปี
4.หลักสูตรภาษา (Language Enrichmaent Program-LEP) สูงสุด 1 ปี

เอกสารที่ยื่นขอรับทุนมีดังนี้
1. ใบสมัครขอทุน (ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.taiwanembassy.org.th)
– ใบสมัครขอทุนภาษา (ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.studyintaiwan.org/ เข้าไปที่ Taiwan Scholarship)
2. สำเนา Passport
3. สำเนาใบสมัครปริญญามหาวิทยาลัย(กรอกรายละเอียดเรียบร้อย)
– สำเนาใบสมัครคอร์สเรียนภาษาจีนของมหาวิทยาลัย (กรอกรายละเอียดเรียบร้อย)
4. สำเนา Transcript
5. สำเนา Certificate
6. ผลสอบ TOEFL (550 คะแนนขึ้นไป)
7. ผลสอบ TOP (สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน? ซึ่งจัดสอบที่สมาคมจงหัว http://www.chonghua.or.th
02-679-7137 ,679-7138 ต่อ 117? จัดสอบในวันที่ 25 เมษายน 2010 )
(หมายเหตุ: *สำหรับผู้ที่ต้องการขอทุนเรียนภาษาจีนก่อน 1 ปีเนื่องจากสอบ TOP เดือนเมษายนสามารถนำผลสอบมายื่นทีหลังได้ )

ผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องนำหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาที่ผ่านการรับรองเอกสารจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมายื่นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2010

เปิดยื่นสมัครทุนที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2010
หรือยื่นสมัครทางไปษณีย์มาที่
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Fl., Empire Tower, 195 S. Sathorn Road,
Bangkok, 10120
Tel:02-6700200

Bangkok Taiwan Education Center
http://www.taiwan-center.com
Email: [email protected] อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
92/38A 15th Floor,Sathorn Thani Tower 2
North Satharn Road,Bangrak
Bangkok 10500
Tel:02-667-0181-2
Fax:02-667-0183

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ

ที่มา : http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2010-03-05-09-20-44&catid=65:2009-06-26-19-51-18

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ