รัฐบาลไต้หวัน มอบทุน ป.ตรี-โท-เอก

รัฐบาลของประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2010 ระดับปริญญาตรี-เอก และทางด้านภาษา ปิดรับสมัครปลายเดือนมีนาคม 2009

ทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ The Scholarship Program of Taiwan?(Spot) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศไต้หวันและประเทศไทย


ประเภทของทุน และสิทธิ์ของผู้รับทุน

1. ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 25,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 29,250 บาท (ณ 10 ต.ค.51)

2. ระดับปริญญาโทเอก ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 30,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 35,100 บาท (ณ 10 ต.ค.51) โดยทุนการศึกษานส่วนของ MOEA จะมอบให้กับสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชกรรม และเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ขณะที่ทุน NSC จะมอบให้กับทุนระดับปริญญาโทเท่านั้น

ระยะเวลาของแต่ละทุน
การมอบทุนแต่ละประเภท มีระยะเวลาดังต่อไปนี้
1.ปริญญาตรี สูงสุด 4 ปี
2.ปริญญาโท สูงสุด 2 ปี
3.ปริญญาเอก สูงสุด 3 ปี
4.หลักสูตรภาษา (Language Enrichmaent Program-LEP) สูงสุด 1 ปี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์: http://www.roc-taiwan.org/th

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่

แผนกวัฒนธธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งไทเป

ตึกเอ็มไพร์ ชั้น 20?เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120


วันปิดรับสมัคร
วันที่ 31 มีนาคม 2009

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ