รับตรงโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

 

ข่าวดีสำหรับน้องๆ อีกแล้วจ้า…โครงการรับตรงต่อไปเป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันได้เลย

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558  โครงการเพชรในตม สำหรับผู้สนใจเข้าเรียนในคณะศึกษาศาสตร์จ้า

 

โดยโครงการนี้จะทำการเปิดรับสมัครใน ระหว่างระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558 โดยใช้ผลการสอบ GAT และ PAT 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ครับผม

 

62738208

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทยและบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร
– หรือ เป็นบุตร/ธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกันได้ที่ ระเบีบยบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ