รายละเอียดหลักสูตรของทุนรัฐบาลฮังการี ตอนที่ 1

สำหรับข่าวนี้จะรวมหลักสูตรทุน Semester/partial studies โครงการ Postdoctoral studies ,research และหลักสูตรทุน Postgraduate studies, research ที่ส่งตรงมาจากรัฐบาลฮังการี ใครที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียด แล้วสมัครกันได้เลยจ้า

 

Semester/partial studies ระยะเวลา 3-10 เดือน
เป็นทุนระยะสั้นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษานะ

มอบให้ในสาขาภาษาและวัฒนธรรมฮังการีเป็นหลัก แต่ก็ยังมีสาขาอื่นๆเช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ สถาปัตยกรรม และก็สาขากฎหมายด้วย

ทางสถาบันในประเทศฮังการีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือน ประมาณ 5,600 บาทให้ แต่ค่าหอพักนักศึกษาจะต้องออกเองจ้า

 

Postgraduate studies, research ระยะเวลา 3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน
เป็นทุนระยะสั้น สำหรับการทำวิจัยในประเทศฮังการี เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 วัน จนถึง 10 เดือน ขึ้นอยู่กับโครงการของผู้สมัคร

ผู้ ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนประมาณ 11,000 บาทต่อเดือน รวมถึงค่าหอพักเดือนละ 9,700 บาท ส่วนถ้าใครรับทุนไม่เกิน 21 วัน จะได้เป็นเบี้ยเลี้ยงวันละ 414 บาทแทนจ้า

ผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– มีอายุไม่เกิน 40 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องการทำวิจัย
– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

 

Postdoctoral studies ,research ระยะเวลาตั้งแต่ 1-10 เดือน
ผู้สมัครจะต้องเป็นชาวต่างชาติ โดยไม่มีสัญชาติฮังการี มีอายุไม่เกิน 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

คณะ กรรมการทุนฮังการีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือน 118,800 โฟรินท์ (ประมาณ 16,400 บาท) และค่าหอพักเดือนละ 80,000 โฟรินท์ (11,000 บาท)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของทุน รวมถึงขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่ให้ทุนได้เลยนะที่ http://www.scholarship.hu

 

ใครที่สนใจล่ะก็ ทุนนี้จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 เมษายน 2556 นี้เท่านั้น สามารถสมัครออนไลน์กันได้เลยครับ….

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ