วิธีการเซ็นสำเนาถูกต้อง…เซ็นยังไงให้ถูกต้อง!!

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างสำคัญมากๆ...