สถาบันการศึกษานานาชาติ มอบทุนป.เอก ฮ่องกง

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) และ คณะกรรมการสนับสนุนทุนวิจัยของฮ่องกง (RGC) เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย 7 แห่งของประเทศฮ่องกง ในเทอม FALL SEMESTER 2010 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาวิชาต่างๆทุกสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง เปิดสอนดังนี้

– City University of Hong Kong
– Hong Kong Baptist University
– Lingnan University
– The Chinese University of Hong Kong
– The Hong Kong Polytechnic University
– The Hong Kong University of Science and TechnologyThe University of Hong Kong

คุณสมบัติ
ผู้สมัครจะต้องเข้าไปดูข้อกำหนดของแต่ละคณะ ของมหาวิทยาลัยที่สนใจทั้ง 7 แห่งนี้ และ ทำตามข้อกำหนด โดยรวมแล้วผู้ที่จะได้ทุนจะเป็นผู้มีผลการเรียนดี มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถที่จะทำงานวิจัยได้ดี


ระยะเวลาการให้ทุนฯ
มอบทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ในระดับปริญญาเอก โดยให้ครอบคลุมทุนการศึกษาทั้งหมด ค่าใช้จ่ายต่อปี 30000 เหรียญสหรัฐ และ ค่าเดินทางเสนอผลงาน 1600 เหรียญสหรัฐ

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 โปรแกรมของ 2 มหาวิทยาลัยที่เลือก
และ สมัคร ออนไลน์ได้ที่ www.rgc.edu.hk/hkphd

สอบถามรายละเอียดและวิธีการสมัครสมัคร
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2552

ติดต่อ คุณปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ชั้น 6
อาคารมณียา 518/3 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-652-0653 ต่อ 119
E-mail: [email protected]
หรือรับข้อมูลและสมัครโดยตรงทางเว็บไซด์: www.rgc.edu.hk/hkphd

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ