สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัด “แนะหลักสูตร OpenHouse 2008” พร้อมมอบทุนการศึกษา

สถาบัน บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ในสาขาวิชาเคมีชีวภาพ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาและขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสรู้จักสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มากขึ้น ทางสถาบันฯ จึงได้จัดงาน ?งานแนะนำหลักสูตร Open House 2008? ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

พบกับคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศให้คำปรึกษาและแนะนำหลักสูตรต่างๆ อย่างใกล้ชิด

เปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอันทันสมัย

เปิดรับสมัครนักศึกษา

เปิดสมัครขอรับทุนการศึกษา โดย นักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และยังมีโอกาสไปอบรมหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยชั้นนำใน สหรัฐอเมริกาและยุโรป

นักศึกษาที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgi.ac.th หรือสอบถามที่ โทร.0-2574-0622 ต่อ 1506, 1523

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ